Articles by "ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ"

Α ΑΔΕΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΔΕΙΑ AIDS ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΑΡΓΙΑ ΑΡΘΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΦΙΣΑ ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Γ ΓΑΜΟΣ ΓΑΜΟΣ ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΗΣΗ ΓΕΝΗΣΗ ΑΔΕΙΑ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΑΕΔ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΑΡΚΟ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΟΑΕΔ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΑΜΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ONLINE
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα: Α) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων», Β) μέσω Περ/κών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων.


Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από 21/07/2015 μέχρι 18/08/2015 κατά τις ημερομηνίες 21, 22, 23, 28 / 07 / 2015 και 4, 5, 18 / 8 / 2015 εντός του πρωϊνού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των
  • Για τη συνέχεια της εγκυκλίου, εδώ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ (ΑΔΑ:Β43Γ4691ΩΓ-Η6Ι)

ΘΕΜΑ: «Επιπρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων - διενέργεια κατά προτεραιότητα επιτόπιων ελέγχων»

Σχετ.: Τα με αριθ. A41/OE/1/21-08-2009, A41/1/03-04-2012, A41/OE/1/03-05-2012 και E41/OE/2/31-05-2012 Γενικά Έγγραφα.

Κατά την εφαρμογή των οδηγιών που δόθηκαν με τα σχετικά Γενικά Έγγραφα A41/OE/1/03-05-2012 και E41/OE/2/31-05-2012 τα οποία αναφέρονται στις αποδοχές επί των οποίων πρέπει να καταβάλλονται εισφορές για την ασφάλιση εργατοτεχνιτών οικοδόμων, ανέκυψαν προβλήματα για την επίλυση των οποίων ζητούνται συνεχώς πληροφορίες από τους ενδιαφερόμενους.

Προς επίλυση προβλημάτων αυτών και προς αποφυγή παρανοήσεων με το παρόν έγγραφο επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α) Με το με αριθ. A41/OE/1/03-05/2012 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσή μας, προς διευκόλυνσή σας, παρασχέθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις αναφορικά με τα ισχύοντα για τους απασχολούμενους σε οικοδομικά και τεχνικά έργα μετά την ισχύ των διατάξεων του νόμου 4046/2012 (ΦΕΚ 28 ΑΊ και της με αριθ. 6/28-2-20012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ( ΦΕΚ 38 Α').

Εν συνεχεία, μετά από διευκρινίσεις που μας παρασχέθηκαν εγγράφως από την αρμόδια Διεύθυνση της Επιθεώρησης Εργασίας, με το με αριθ. E41/OE/2/31-05-2012 Γενικό Έγγραφο τροποποιήθηκαν οι οδηγίες αυτές και διευκρινίσθηκε ότι, για τις περιπτώσεις που υπάρχουν ενεργές συμβάσεις εργασίας μεταξύ ασφαλισμένων και εργοδοτών,εφόσον, μετά από συμφωνία των μερών, επέλθουν μεταβολές και (συμφωνηθούν μειώσεις αποδοχών, για αυτές, θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση της αρμόδιας επιθεώρησης με «κατάθεση πινάκων για τις μεταβολές των αποδοχών».

Είναι σαφές ότι, η αναφορά στο έγγραφο αυτό (E41/OE/2/31-05-2012) « .... Προϋπόθεση, αποτελεί η πλήρωση των προϋποθέσεων που προαναφέρονται, και της ενημέρωσης με κατάθεση πινάκων για τις μεταβολές των αποδοχών στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ...» αναφέρεται στις περιπτώσεις αυτές.

Πρόκειται για ασφαλισμένους, με εργοδότες κυρίως τεχνικές εταιρείες , με σχέση εργασίας που είχαν συναφθεί κατά την περίοδο ισχύος της κλαδικής σύμβασης, με όρους αμοιβής και απασχόλησης που αναφέρονται στις συμβάσεις αυτές και οι οποίες είχαν κατατεθεί στην αρμόδια επιθεώρησης εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον οι εργατοτεχνίτες συνεχίζουν να απασχολούνται στους εργοδότες αυτούς, η όποια μεταβολή των αποδοχών τους επέρχεται, πρέπει να γνωστοποιείται στην αρμόδια επιθεώρησης με «κατάθεση πινάκων για τις μεταβολές των αποδοχών αυτών».

Β) Για τις περιπτώσεις που προσλαμβάνονται σήμερα από εργοδότες εργατοτεχνίτες, που ασφαλίζονται ως οικοδόμοι, για τους οποίους συνάπτεται άτυπη ή έγγραφη ατομική σύμβαση εργασίας μεταξύ των μερών, με αποδοχές χαμηλότερες από τις οριζόμενες στην από 14/07/2009 κλαδική σύμβαση αλλά όχι χαμηλότερες από τις οριζόμενες από την ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για ενήλικες εργατοτεχνίτες, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται κατάθεσή της στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.

Ειδικά για τις περιπτώσεις αυτές, σαφώς και ευκρινώς αναφέρεται ότι, οι αναφερόμενες στις Α.Π.Δ. αποδοχές πρέπει να αποδεικνύονται από στοιχεία που πρέπει να τηρούνται από τους εργοδότες.

Σημειώνεται ότι , στο με αριθ. A41/OE/2/31-05-2012 Γενικό Έγγραφο αναφέρεται ότι , η έννοια της «απόδειξης των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών στους εργατοτεχνίτες», περιλαμβάνει οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει αυτές, όπως είναι οι αποδείξεις πληρωμής, ιδιωτικά συμφωνητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, δηλώσεις ενώπιον οργάνων σε επιτόπιους ελέγχους ή αλλού κ.λ.π.
 
Υπενθυμίζεται για μία ακόμη φορά ότι:
Νόμιμος μισθός ή ημερομίσθιο είναι ο καθοριζόμενος από νόμο, συλλογική σύμβαση εργασίας, διαιτητική απόφαση, κ.λ.π. και αποτελεί τον ελάχιστο μισθό ή ημερομίσθιο που υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλλει στον μισθωτό. Συμβατικός όμως μισθός ή ημερομίσθιο, επί του οποίου και υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (άρθρο 17 παρ. 1 του Κ.Α. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.), είναι ο καθοριζόμενος ελεύθερα, από τον εργοδότη και τον μισθωτό με βάση κυρίως τις συνθήκες αγοράς εργασίας.

Η συμβατική αυτή ελευθερία δεν είναι απόλυτη, αλλά περιορίζεται, κατά τα προαναφερόμενα, από την καθιέρωση του ελάχιστου μισθού ή ημερομισθίου.

• Ο Συμβατικός αυτός μισθός ή ημερομίσθιο πρέπει να διαπιστώνεται από τα όργανα και επ' αυτών να επιβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές. Επομένως, αυτός ο μισθός ή το ημερομίσθιο πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφα στοιχεία, αποδείξεις πληρωμής, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λ.π..

Για τις περιπτώσεις που υποβάλλονται Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, τα στοιχεία απασχόλησης και αμοιβής, ένας έκαστος εργοδότης οφείλει να τα τηρεί στο αρχείο του και να τα προσκομίζει στο Υποκ/μα απογραφής του έργου οσάκις αυτά ζητηθούν από τα ασφαλιστικά όργανα.

•  Άρνηση προσκόμισης τέτοιων στοιχείων παρέχει το δικαίωμα στα όργανα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ να προσδιορίζουν τα ασφαλιστικά στοιχεία και το ύψος των αποδοχών των ασφαλισμένων με βάσει τα στοιχεία που συνιστούν κατά την κρίση του ( Εφαρμογή άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/51).

Στη συμπλήρωση των Α.Π.Δ., η υποχρέωση για συμπλήρωση των πεδίων που αναφέροντα στην οικογενειακή κατάσταση των ασφαλισμένων (έγγαμος ή άγαμος) καθώς και οι τριετίες τους συνεχίζεται να υφίσταται.

 Γ) Τα πράγματι καταβαλλόμενα ημερομίσθια σήμερα στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, υπολείπονται μεν των οριζόμενων στην τελευταία από 14/07/2009 κλαδική «σύμβαση για τους όρους αμοιβής και απασχόλησης εργατοτεχνιτών οικοδόμων», που έπαυσε να ισχύει, όμως, τα ημερομίσθια αυτά σε καμία περίπτωση δεν προσεγγίζουν τα κατώτατα ημερομίσθια που ορίζονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και όπως προκύπτει από στατιστικά στοιχεία και διαπιστώσεις τα πραγματικά ημερομίσθια που καταβάλλονται στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους είναι πολύ μεγαλύτερα.

Συνεπώς, προς διασφάλιση των συμφερόντων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ αλλά και των ασφαλισμένων, στις περιπτώσεις που υποβάλλονται Α.Π.Δ. με ασφάλιση εργατοτεχνιτών οικοδόμων με τα κατώτατα ημερομίσθια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε , θα πρέπει να ελέγχονται για την ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση, κατά προτεραιότητα, με κάθε νόμιμο τρόπο και κάθε πρόσφορο μέσο .

Πέραν της απόδειξης του ύψους των αποδοχών από έγγραφα στοιχεία και της διαπίστωσης του περιεχομένου των στοιχείων αυτών, ως ένα μέσο μπορεί να χαρακτηριστεί και η κλήση των ασφαλισμένων για επιβεβαίωση ενώπιων σας του τυχόν περιεχομένου προσκομισθείσας υπεύθυνης δήλωσής των ή της υπογραφής τους σε τυχόν αποδείξεις, της διενέργειας επιτόπιου ελέγχου στην οικοδομή για διαπίστωση των καταβαλλόμενων αποδοχών κ.λ.π.

Εξυπακούεται ότι, οι προσκομιζόμενες από τους εργοδότες ως αποδεικτικό στοιχείο Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν βεβαία ημερομηνία υπογραφής και να είναι νομίμως επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής .


Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τα A41/OE/1/03-05-2012 και E41/OE/2/31-05-2012 Γενικά Έγγραφα.

Αθήνα 22/10/2012

Με διατάξεις που προβλέπονται στο Πολυνομοσχέδιο - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γνωστοποιούν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας εντός 2ημερών, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εν γένει. Η προηγούμενη ρύθμιση του Ν.3996/2011 (άρθρο 30, παρ.4)προέβλεπε την αυθημερόν, γνωστοποίηση τέτοιων αλλαγών στο ΣΕΠΕ.

Επίσης, καταργείται η υποχρέωση θεώρησης του Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων καθώς και του Βιβλίου Δρομολογίων για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, τουριστικών λεωφορείων και λεωφορείων ΚΤΕΛ, ενώ υιοθετείται το σύστημα της αναγγελίας της υπερωριακής απασχόλησης προς τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, για όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.


Η διατήρηση του πενθημέρου θα είναι πλέον θέμα συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων με την δυνατότητα που τους παρέχεται να καθορίζουν μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας τις ημέρες εβδομαδιαίας απασχόλησης για τους εργαζομένους στα καταστήματα. Για τον καθορισμό των ημερών αυτών θα πρέπει να τηρείται η 40ωρη εβδομαδιαία απασχόληση που προβλέπεται ήδη από την ΕΓΣΣΕ 1984.


Δείτε τι αναφέρει αναλυτικά για τις αλλαγές στις διαδικασίες του ΣΕΠΕ, το Πολυνομοσχέδιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016
IV) Απλοποίηση διαδικασιών και μείωση διοικητικών βαρών που αφορούν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ( ΣΕΠΕ)


1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 30του ν.3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται ως εξής:


«Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πινάκες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία: α) για την πρόσληψη νέου εργαζομένου, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο, β) για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή την οργάνωση του χρόνου εργασίας την ίδια μέρα ή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και γ)για την αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και για μεταβολή των αποδοχών των εργαζομένων εντός 15 μερών . Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί γίνει γραπτά ή ηλεκτρονικά»


2. Η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν.δ.515/1970επιτρέπεται για δύο (2) ώρες ημερησίως και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες το έτος, έπειτα από αναγγελία αυτών από τον εργοδότη στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας πριν ή το αργότερο κατά την ημέρα πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών,που τηρείται στην επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.1 του ν.δ. 515/1970 και το άρθρο 13 του ν. 3846/2010. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών, η υπερωριακή απασχόληση επιτρέπεται να αναγγέλλεται στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας το αργότερο εντός της επομένης ημέρας από την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. Αντίγραφο της αναγγελίας τηρείται στον τόπο παροχής της εργασίας.


3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η θεώρηση του βιβλίου δρομολογίων από την οικεία κοινωνική επιθεώρηση εργασίας, η τήρηση του οποίου προβλέπεται: α) για τα φορτηγά αυτοκίνητα από τη διάταξη του άρθρου 4 του Β.Δ./τος 28 Ιαν. 1938 (Α’ 35) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, β) για τα τουριστικά λεωφορεία από τη διάταξη του άρθρου 2 της Υ.Α. 51266/1975 (Β’ 1458) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και γ) για τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ από τη διάταξη του άρθρου 27 του π.δ.246/2006 (Α’ 261), όπως ισχύει.


4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η θεώρηση του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων από την οικεία κοινωνική επιθεώρηση εργασίας, η τήρηση του οποίου προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου μόνου της Υ.Α. 1801/1989 (Β’ 569΄) όπως ισχύει.


V) Χρονικά Όρια Εργασίας


1. Από την ισχύ του παρόντος, η παράγραφος 4 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), αντικαθίσταται ως εξής:


«4. Με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μπορούν να καθορίζονται ζητήματα που αφορούν τις ημέρες εβδομαδιαίας απασχόλησης εργαζομένων στα καταστήματα για συνολικό εβδομαδιαίο συμβατικό ωράριο 40 ωρών».


 2. Το άρθρο 3 του π.δ. 88/1999 (Α’ 94) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ»αντικαθίσταται ως εξής:


«Άρθρο 3


(Άρθρο 3 οδηγίας)


Ημερήσια ανάπαυση


Για κάθε περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από έντεκα (11) συνεχείς ώρες.


Η περίοδος των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών αρχίζει την00:01 και λήγει την 24:00 ώρα»


3. Το άρθρο 8 του ν. 549/1977 (Α’ 55) κατά το μέρος που κύρωσε το άρθρο 7 της από 26.1.1977 ΕΓΣΣΕ (Β’ 60), και το οποίο είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του ν. 3846/2010 (Α’  66), αντικαθίσταται ως εξής:


«Άρθρο 7


 Κατάτμηση Αδείας


i) Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των έξι (6) εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών.


ii) Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο  περιόδων, από τις οποίες η μια πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη.


Ειδικά, σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν τακτικό και εποχικό προσωπικό και παρουσιάζουν ιδιαίτερη σώρευση εργασίας που οφείλεται στο είδος ή στο αντικείμενο εργασιών τους, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, για το τακτικό προσωπικό, ο εργοδότης δύναται να χορηγεί το τμήμα της αδείας των 10 εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή 12 επί εξαημέρου, οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους.


Η αίτηση αυτή του εργαζόμενου καθώς και η απόφαση του εργοδότη δεν απαιτούν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρούνται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής διέπονται κατά τα λοιπά, από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την άδεια.»

Ο κανονισμός ασφάλισης του ΙΚΑ που αφορά τους οικοδόμους δεν εξασφαλίζει την ασφάλιση της εργασίας που κάνουν, ενώ η νέα τροποποίηση ορισμένων διατάξεων που εξετάζει η διοίκηση του Ταμείου εγκυμονεί κινδύνους για χειροτέρευση των συνθηκών ασφάλισης. Αυτό υπογραμμίζει με υπόμνημα προς τη διοίκηση του ΙΚΑ ηΟμοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας, διατυπώνοντας τις παρατηρήσεις της για την επιχειρούμενη τροποποίηση του κανονισμού ασφάλισης. Η Ομοσπονδία διεκδικεί την προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων του κλάδου, αλλά και τον περιορισμό της απώλειας εσόδων για το ΙΚΑ.
Στο υπόμνημά της για την επιχειρούμενη τροποποίηση του κανονισμού ασφάλισης, η Ομοσπονδία Οικοδόμων επισημαίνει ότι «ένας από τους βασικούς λόγους που παραμένει η ανασφάλιστη εργασία είναι ότι ο ασφαλιστικός οργανισμός (σ.σ. ΙΚΑ) μεταφέρει στην ατομική ευθύνη του κάθε ασφαλισμένου την απόδειξη της ασφάλισής του». Θυμίζει επίσης ότι το πρόβλημα της ανασφάλιστης εργασίας επιδεινώθηκε με τη μείωση του συντελεστή των ελαχίστων ενσήμων από 1,5 ένσημα το τετραγωνικό μέτρο, σε 1,35 ένσημα, μετά από παρέμβαση των εργοδοτών. «Σήμερα, οι προτάσεις που γίνονται (...) οδηγούν σε νέα μείωση του ελάχιστου αριθμού των ενσήμων», σημειώνει η Ομοσπονδία.
Μεταξύ άλλων, η Ομοσπονδία υπογραμμίζει την προσπάθεια για παραπέρα μείωση του ελάχιστου αριθμού ενσήμων, όπως στην περίπτωση για τη χρησιμοποίηση των υπογείων των οικοδομών για κύρια χρήση, αφού, αντί να προβλέπονται περισσότερα ένσημα - καθώς απαιτούνται περισσότερες εργασίες για την κατασκευή τους - η πρόταση προβλέπει λιγότερες εργασίες, άρα και λιγότερα ένσημα για τον οικοδόμο.
Αντίστοιχα, η πρόταση που γίνεται για μείωση των ελαχίστων ενσήμων για εργασίες που γίνονται από εταιρείες με στεγασμένο προσωπικό, οδηγεί σταδιακά στη μετατροπή της ασφάλισης των οικοδόμων σε «κοινή ασφάλιση», αντί για ασφάλιση στα οικοδομικά. Ταυτόχρονα, η Ομοσπονδία εκφράζει τη ριζική της αντίθεση σε προηγούμενη ρύθμιση που προβλέπει τη μείωση κατά 50% του ελάχιστου αριθμού ενσήμων σε οικοδομοτεχνικά έργα σε αγροτικές και αγροτουριστικές περιοχές, σημειώνοντας ότι η άσκηση οποιασδήποτε κοινωνικής πολιτικής πρέπει να γίνεται με ευθύνη του κράτους και όχι σε βάρος της ασφάλισης των οικοδόμων.
Συνοψίζοντας, η Ομοσπονδία Οικοδόμων προτείνει:
  • Ο συντελεστής για τις οικοδομικές εργασίες να διαμορφωθεί στο 1,8 ένσημα ανά τετραγωνικό μέτρο.
  • Υποχρεωτική ασφάλιση με οικοδομικό ένσημο του προσωπικού που απασχολείται σε εταιρείες που αναλαμβάνουν εργασίες σε οικοδομικό έργο, για τις μέρες προετοιμασίας (στην έδρα της εταιρείας) και της υλοποίησης στο χώρο που βρίσκεται το οικοδομικό έργο.
  • Εφαρμογή των πινάκων του κανονισμού ασφάλισης 1,2 και 3 που αφορούν τον ελάχιστο αριθμό ενσήμων για τα οικοδομικά και τεχνικά έργα.
  • Να καταργηθεί το άρθρο 26 του ν. 2520 που συρρικνώνει την ασφάλιση των οικοδόμων στο 50% του συντελεστή για τις αγροτικές και αγροτουριστικές περιοχές.
  • Πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού στο ΙΚΑ ώστε να εξασφαλίζεται ουσιαστική και ολοκληρωμένη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών με συχνούς και επιτόπιους ελέγχους στα οικοδομοτεχνικά έργα.Η υποχρέωση τήρησης του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού, στα οικοδομικά - τεχνικά έργα, καθιερώθηκε  νομοθετικά  με το Ν. 1836/89 αρ. 33 (ΦΕΚ 79 Α’ 14-3-89), ενώ παλαιότερα η υποχρέωση για την τήρηση του βιβλίου προβλεπόταν στην ΥΑ 1546/87 (ΦΕΚ 472/Β/28-8-87).
Ο Ν.1836/89, παρείχε τη δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας να εκδίδει αποφάσεις, για την καθιέρωση τήρησης, τον τύπο, τα στοιχεία  που θα περιλαμβάνει και γενικά τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου.
Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1836/89 εκδόθηκε η   YA 1801/1989  (ΦΕΚ 569/Β/2-8-89) «Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων»
Στη συνέχεια υπήρξαν κι άλλες νομοθετικές παρεμβάσεις για την εφαρμογή του μέτρου όπως:
Το αρθ. 23,  Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138/Α/17-10-90)
Το αρθ. 20 του Ν. 1976/91  (ΦEK 184/A/4-12-91) με το οποίο καταργήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1836/89, η ΥΑ 1801/1989 και το αρθ. 23 του Ν. 1902/1990,
Η ΚΥΑ 1872/1992 (ΦΕΚ 370/ Β/9-6-1992)
Η Φ.21/2257/9.10.92 (ΦΕΚ 634/Β/23-10-1992, απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Aσφαλίσεων
Η παρ. 4 άρθ 8 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-97) με το οποίο καταργήθηκε το άρθ. 20 του Ν. 1976/91 και η ΚΥΑ 1872/1992.
Η περ. 4 της υποπ. ΙA.13 του άρθ. πρώτου του Ν. 4093/2012

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω και μετά τις συνεχείς αλληλοκαλύψεις και αλληλοκαταργήσεις διατάξεων νόμων και υπουργικών αποφάσεων, επανήλθαν σε ισχύ οι καταργηθείσες διατάξεις του Ν. 1836/89 και η ΥΑ 1801/89  με τις οποίες και ρυθμίζονται σήμερα οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες για την τήρηση του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στα οικοδομικά - τεχνικά έργα.

Τι ισχύει σήμερα.
Όλοι οι εργοδότες οι οποίοι  εκτελούν οικοδομικές εργασίες ή τεχνικά έργα, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού, στα έργα αυτά. Εξαιρούνται οι εργοδότες – ιδιοκτήτες, οι οποίο εκτελούν μικροεπισκευές των κατοικιών τους για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομικών εργασιών και εφόσον δεν απασχολούν πάνω από ένα εργαζόμενους.
Το βιβλίο τηρείτε αθεώρητο, αφού η σχετική διάταξη για θεώρηση από την Επιθεώρηση Εργασίας, καταργήθηκε με το Ν.4093/2012

Ως οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα, νοούνται οι εργασίες και εργοταξιακές κατασκευές ορισμένης χρονικής διάρκειας, όπως εκσκαφή, ανέγερση, προσθήκη, επισκευή και καθαίρεση.

Ως εργοδότης, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος για την τήρηση του βιβλίου, θεωρείται κατά περίπτωση, ο κύριος του έργου που απασχολεί προσωπικό  με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ο εργολάβος και ο υπεργολάβος, που απασχολούν προσωπικό, με εξαρτημένη εργασία στην εκτέλεση των οικοδομικών ή τεχνικών έργων και ο υπεύθυνος της στεγασμένης επιχείρησης  για τις μη οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται στο έργο.

Στο βιβλίο, εκτός των απασχολούμενων στο έργο εργατοτεχνιτών οικοδόμων, καταχωρούνται και οι απασχολούμενοι στις μη οικοδομικές εργασίες (πχ ηλεκτρολογικά, υδραυλικά κ.λπ.), οι οποίοι είναι μόνιμο προσωπικό στεγασμένων επιχειρήσεων και ασφαλίζονται απ’ αυτές.
Οι απασχολούμενοι στην κοπή, τέντωμα, μέτρημα, γύρισμα κ.λπ. του σιδηρού οπλισμού για την κατασκευή οπλισμένου σκυροδέρματος του έργου, εφόσον δεν είναι μόνιμο προσωπικό οικονομικής μονάδας (μάντρας),  αλλά παρέχουν εξαρτημένη εργασία στον υπόχρεο εργοδότη σύμφωνα με τα παραπάνω, καταχωρούνται στο Βιβλίο ακόμη και αν απασχολούνται για τις εργασίες αυτές σε χώρους εκτός του έργου.

Για τους εργαζόμενους που καταχωρούνται στο βιβλίο αυτό, δεν απαιτείται υποβολή στην Επιθεώρηση Εργασίας προγράμματος εργασίας και ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Στο βιβλίο αναγράφονται κατά περίπτωση, υποχρεωτικά τα στοιχεία του οικοδομικού/τεχνικού έργου τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του έργου, τα στοιχεία του εργολάβου η/και του/των υπεργολάβων και τα στοιχεία των στεγασμένων επιχειρήσεων.

Το βιβλίο αποτελείται από κάθετες στήλες με τα παρακάτω στοιχεία:
Αύξων αριθμός
Ονοματεπώνυμο εργαζόμενου
Ειδικότητα εργαζόμενου
ΑΜ ΙΚΑ εργαζόμενου
Μικτό ημερομίσθιο
Ώρες εργασίας (έναρξη – λήξη)
Ημέρα ανάπαυσης
Υπογραφή εργαζόμενου
Υπογραφή εργοδότη
Παρατηρήσεις

Το Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα, τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων.
Η μη επίδειξη του βιβλίου αποτελεί παράβαση και τιμωρείται με επιβολή προστίμου βάση των διατάξεων της  ΥΑ 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062/Β/23-8-2013 για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, το ύψος του οποίου συνδέεται με το απασχολούμενο προσωπικό, ως εξής:α) Για επιχείρηση /εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 1 έως 10 πρόστιμο 300,00 €
β) Για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 11 έως 50 πρόστιμο 1.000,00 €
γ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 51 έως 150 πρόστιμο 2.000,00 €
δ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 151 έως 250 πρόστιμο 3.000,00 €
ε) Για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 251 και άνω πρόστιμο 5.000,00 €

Κόστος κατασκευής οικοδομής (πρόγραμμα υπολογισμού)

Υπολογίστε πόσο θα σας κοστίσει η κατασκευή μίας οικοδομής.
Υπολογισμός μέσω προγράμματος: για σπίτι, για κατάστημα και οτιδήποτε άλλο προϋποθέτει συμβατή κατασκευή.
(σκελετός με μπετά)
Τονίζεται ότι το κόστος που προκύπτει είναι καθαρά ενδεικτικό.
Σύντομα όμως θα μπορείτε να βλέπετε πραγματικές προσφορές κατασκευαστών για ακριβέστερη εκτίμηση.
Το πρόγραμμα είναι υπό ανάπτυξη και σύντομα θα περιλαμβάνει πολύ περισσότερες κατηγορίες.


Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.