Εργασία κατά βάρδιες θεωρείται κάθε μέθοδος οργάνωσης της ομαδικής εργασίας κατά την οποία οι εργαζόμενοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον στις ίδιες θέσεις εργασίας με ορισμένο ρυθμό, περιλαμβανομένου του ρυθμού περιτροπής και η οποία μπορεί να είναι συνεχής ή όxι, πράγμα το οποίο υποχρεώνει τους εργαζόμενους να επιτελούν μια εργασία σε διαφορετικές ώρες, σε μια δεδομένη περίοδο ημερών ή εβδομάδων. 


ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4η ΒΑΡΔΙΑ 
Επιχειρήσεις ή εκμεταλεύσεις, που είναι απ' τη φύση τους συνεχούς και μη λειτουργίας, μπορούν να λειτουργούν συνεχώς στο συνολό τους ή κατά τμήματα, με σύστημα λειτουργίας τεσσάρων εναλλασόμενων ομάδων εργασίας. 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΑΡΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να εργαστεί ο εργαζόμενος σε σύστημα τεσσάρων εναλλασσόμενων ομάδων εργασίας, είναι η συγκατάθεσή του. 

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 
Η αμοιβή των εργαζομένων που απασχολούνται σε δύο εναλλασσόμενες βάρδιες επί 12 ώρες την ημέρα, συμπεριλαμβανομένης της υπερωρίας, της νυκτερινής εργασίας, της εργασίας Κυριακής, αργίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αμοιβή της απασχόλησης για 40 ώρες, επίσης η ασφάλιση γίνεται για 6 ημέρες την εβδομάδα.