2015

Α ΑΔΕΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΔΕΙΑ AIDS ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΑΡΓΙΑ ΑΡΘΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΦΙΣΑ ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Γ ΓΑΜΟΣ ΓΑΜΟΣ ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΗΣΗ ΓΕΝΗΣΗ ΑΔΕΙΑ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΑΕΔ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΑΡΚΟ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΟΑΕΔ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΑΜΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ONLINE

Τα δώρα καταβάλλονται στους δικαιούχους για μεν τα Χριστούγεννα την 21η Δεκεμβρίου, για δε το Πάσχα τη Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους. Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλλει το δώρο νωρίτερα απ' αυτές τις ημερομηνίες. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. 


1.Συνυπολογίζεται ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό. 

2. Οι άδειες των σπουδαστών για συμμετοχή τους στις εξετάσεις. 

3. Οι μισθωτοί που απουσίασαν λόγω ασθένειας δικαιούνται να υπολογίσουν ολόκληρο το χρόνο ασθένειάς τους αφαιρώντας μόνο τις ημέρες για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό τους Ταμείο. 
Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 50 μέρες και πήρε επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 30 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 30 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 50.


1.Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται από τους εργοδότες τους: 

α) Επίδομα εορτών Χριστουγέννων ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. 
β) Επίδομα εορτών Πάσχα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. 

2.Τα παραπάνω επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο εφ' όσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη είχε διάρκεια ολόκληρη τη χρονική περίοδο, στην μεν περίπτωση του επιδόματος εορτών Πάσχα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ης Απριλίου, στη δε περίπτωση του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Όσοι από τους παραπάνω μισθωτούς τους δεν έχουν συμπληρώσει το παραπάνω χρονικό διάστημα, δικαιούνται: 
α) Σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή (2) ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες (19) χρονικό διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσης και β) Σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 ημέρες χρονικό διάστημα διαρκείας της εργασιακής σχέσης . 
γ) Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου ή του 8ημέρου, αντίστοιχα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα όπου υπολογίζεται το επίδομα Χριστουγέννων & Πάσχα. 

3.Δώρο εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ανάλογο με το χρόνο που διάρκεσε η εργασιακή σχέση , δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους , πριν από τις παραπάνω γιορτές είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη τους , είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς.

ο δώρο Χριστουγέννων, όπως και το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας, κατοχυρώθηκαν περαιτέρω με την Εθνική Γενική ΣΣΕ του έτους 2010 (άρθρο 1) για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τα δώρα εορτών είναι δημοσίας τάξεως, με συνέπεια να μην επιτρέπεται και να είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής τους


ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο εργαζόμενος δικαιούται το 1/2 των αποδοχών που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά. Σαν αποδοχές για τον υπολογισμό της διαθεσιμότητας λαμβάνεται ο μέσος όρος των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών. 

ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του εργαζόμενου. Κατά τη διάρκειά της παραμένει σε ισχύ η εργασιακή σχέση. Ο εργαζόμενος συνεχίζει κανονικά την ασφάλισή του στο ΙΚΑ και στους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
Ο χρόνος της διαθεσιμότητας προσμετράτε επίσης ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό του χρόνου προϋπηρεσίας, την ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια και τη χορήγηση της ετήσιας άδειας ανάπαυσης.

Όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς σε διαθεσιμότητα ο ΟΑΕΔ καταβάλλει σ’ αυτούς που παραμένουν άνεργοι κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας το δέκα τοις εκατό (10%) του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Οι παροχές αυτές δεν καταβάλλονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες κάθε έτος.
Το δικαίωμα του μισθωτού να επιδοτηθεί λόγω διαθεσιμότητας, μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία που  τέθηκε σε διαθεσιμότητα (έναρξης αυτής),
ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%) του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
1)Έγγραφο εργοδότη, με το οποίο τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο εργαζόμενος.
2) ΙΒΑΝ  Λογ/σμού ΕΤΕ, στον οποίο ο ασφαλισμένος πρέπει να είναι πρώτος δικαιούχος.
3) Δικαιολογητικό, από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

α. Όταν ο εργοδότης δεν προβεί σε έγκαιρη έγγραφη προειδοποίηση του εργαζομένου. 
β. Όταν δεν υπάρχει πράγματι περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης. 
Όταν η διαθεσιμότητα είναι άκυρη, ο εργοδότης οφείλει πλήρεις αποδοχές

Σύμφωνα με τον Ν.3846/2010     το άρθρο 10 του ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α ), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α ), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1. Οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, αν έχει περιοριστεί η οικονομική τους δραστηριότητα, μπορούν, αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να θέτουν εγγράφως σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις (3) μήνες ετησίως, μόνο εφόσον προηγουμένως προβούν σε διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252 Α ) και του ν. 1767/1988(ΦΕΚ 63 Α ).

 Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι εργαζομένων η ενημέρωση και η διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζομένων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο μισθωτός λαμβάνει το ήμισυ του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Μετά την εξάντληση του τριμήνου, προκειμένου να τεθεί εκ νέου ο ίδιος εργαζόμενος σε διαθεσιμότητα απαιτείται και η παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στις οικείες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ με οποιονδήποτε τρόπο τη σχετική δήλωση περί διαθεσιμότητας, μέρους ή του συνόλου του προσωπικού του.

 2. Για τη θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα στις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις κοινής ωφελείας που απασχολούν περισσότερους από πέντε χιλιάδες (5.000) μισθωτούς, απαιτείται έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που χορηγείται με αίτηση του εργοδότη, μετά τη γνώμη της Ολομελείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας. Εάν μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν αποφανθεί ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο εργοδότης μπορεί και χωρίς έγκριση να θέσει σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς, τηρώντας τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

 3. Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις της προηγούμενης παραγράφου που θέτουν σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους, κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, υποχρεούνται στην καταβολή πλήρων αποδοχών, έστω και αν οι μισθωτοί αποδέχθηκαν τη διαθεσιμότητα και δεν παρείχαν τις υπηρεσίες τους.»

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6986108669 - 6944878005 – 6983869431

Συνάδελφοι οικοδόμοι, εργαζόμενοι στις κατασκευές, άνεργοι
Η κυβέρνηση προετοιμάζει νέο χτύπημα σε ότι απέμεινε στην Κοινωνική ασφάλιση με την κατάθεση νέου νομοσχεδίου.
Ιδιαίτερο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης που αφορά χιλιάδες εργαζόμενους είναι ο θεσμός των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (ΒΑΕ).
Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα θιγούν από τις αντιασφαλιστικές αλλαγές οι εργαζόμενοι στα ΒΑΕ, διαχρονικά ο θεσμός των ΒΑΕ έχει μπει στο στόχαστρο του κεφαλαίου, των κυβερνήσεων, της Ε.Ε. Ο κίνδυνος να χτυπηθούν τα ΒΑΕ είναι υπαρκτός και επιβεβαιώνεται από τις συζητήσεις που γίνονται προηγούμενα αλλά και σήμερα για τον αποχαρακτηρισμό επαγγελμάτων με μεγάλες συνέπειες για τους εργαζόμενους.
Οι συζητήσεις της κυβέρνησης στο Eurogroup και η συμφωνία για ξεδίπλωμα αυτής της επίθεσης, πατώντας πάνω στις παρεμβάσεις προηγούμενων κυβερνήσεων για τα ΒΑΕ, δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό. Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται το πώς και σε ποιο χρόνο θα εκδηλώσει την επίθεση.
Το Συνδικάτο Οικοδόμων Φθιώτιδας καλεί τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος στην σύσκεψη με θέμα: «Η επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση από την σκοπιά των εργαζομένων στα ΒΑΕ. Οργάνωση της πάλης για την προστασία της ζωής των εργαζομένων, την υπεράσπιση και διεύρυνση των κατακτήσεων».
Η σύσκεψη θα γίνει την
Κυριακή 13 Δεκέμβρη, στις 10.30 πμ,
στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Φθιώτιδας
(Πλατεία Διάκου – Λαμία)
σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Οικοδόμων
Η παρουσία όλων θα βοηθήσει στην παρέμβαση μας στον κλάδο και στον συντονισμό της δράσης μας.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2015

Στις 10 / 12 / 2015 αρχίζει η καταβολή Δωροσήμου του Γ” Τετραμήνου του 2015.
Η πληρωμή θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 10 / 12 / 2015 μέχρι 13 / 01 / 2016, κατά τις ημερομηνίες 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 30 / 12 / 2015 και 4, 5, 8, 11, 12, 13 / 01 / 2016 εντός του πρωϊνού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των του ΙΚΑ.
Δικαιολογητικά πληρωμής:
Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/2002 η προσκόμιση ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου
Για τους απογραφέντες από 4/2/2002 και μετά η προσκόμιση της Βεβαίωσης Απογραφής Ασφαλισμένου ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.

Ως 17 χρόνια αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για 150 χιλιάδες ασφαλισμένους του ΙΚΑ.

Νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για την εφαρμογή των αντιασφαλιστικών νόμων που έχουν ψηφιστεί με το τρίτο μνημόνιο, παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τις δέκα κατηγορίες ασφαλισμένων που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα ως το τέλος του 2012. Με τις διατάξεις αυτές, από 1/1/2022, θεσπίζονται ως όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης).


Με την ίδια εγκύκλιο θεσπίζεται, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, επιπλέον ποσοστό μείωσης της σύνταξης, ύψους 10%.
Στην εγκύκλιο υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες με παραδείγματα για τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας, για όσους εξαιρούνται από αυτές τις αυξήσεις, αλλά και για τον τρόπο υπολογισμού της επιπλέον μείωσης ύψους 10% για όσους ασφαλισμένους επιλέξουν να φύγουν πριν το 67ο έτος της ηλικίας τους.
Υπενθυμίζεται ότι για όσου
ς φύγουν έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη η μείωση είναι ήδη 30% (6% ανά έτος), έτσι η σωρευτική μείωση στις συντάξεις μπορεί να ανέλθει έως και 40% για όσους φύγουν έως και 5 χρόνια νωρίτερα.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ


ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6986108669 - 6944878005 – 6983869431

Συνάδελφοι οικοδόμοι, εργαζόμενοι στις κατασκευές, άνεργοι

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Συμμετέχουμε στον πανελλαδικό απεργιακό ξεσηκωμό και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 πμ στην Πλ. Πάρκου. Δίνουμε συνέχεια στην μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση της 12 του Νοέμβρη, για να μην διαλύσουν ότι απόμεινε από την κοινωνική ασφάλιση.

  • Για να πούμε όχι στην φοροεπιδρομή. Για να μην περάσουν νέες θηλιές στο λαιμό μας!
  • Για να σπάσουμε το κλίμα ανοχής που λέει πως έχει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
  • Για να τσακίσουμε το επιχείρημα τους πως «ήξεραν τι ψήφιζαν» στις 20 Σεπτέμβρη.
  • Για να πούμε : Κάτω τα χέρια σας από την κοινωνική μας ασφάλιση. Κάτω τα ξερά σας από τα ΒΑΕ. Καμιά αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Καμιά αύξηση του κατώτερου αριθμού των ενσήμων.

Έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε ανθρώπινα σαν εργαζόμενοι ή σαν συνταξιούχοι με μισθούς, μεροκάματα και συντάξεις ανθρώπινες, που να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες μας, τις ανάγκες των οικογενειών μας.

Για αυτό ακριβώς απαντάμε δυναμικά, μαζικά. Δυναμώνοντας την αλληλεγγύη μας στο χώρο δουλειάς, στη γειτονιά.

Δεν αφήνουμε να απλωθεί η εξαθλίωση, το ξεσπίτωμα κανενός. Όλοι για τον ένα και ο καθένας μας για όλους μας. Για την τάξη μας.

Το μεγάλο κεφάλαιο, κυβέρνηση και ΕΕ προκειμένου να υλοποιηθούν τα σχέδιά τους μιλάνε για μέτρα που αφορούν «όλους». Για να «σώσουν την οικονομία», για «αναδιανομή», για «δικαιοσύνη», «ισότητα», «αξιοκρατία», συνηθισμένες, χιλιοακουσμένες εκφράσεις από όλους τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, προηγούμενους και σημερινούς. Είναι το περιτύλιγμα, το χρύσωμα του χαπιού για να εξασφαλίσουν τη συναίνεσή μας, στο τσεκούρωμα των συντάξεων και την αντικατάσταση τους με επίδομα πτωχοκομείου και αυτές με προϋποθέσεις και ας τις έχουμε χρυσοπληρωμένες.

Συνάδελφε, μη τους ακούς,

Πάρε θέση και η θέση σου είναι μαζί με ολόκληρο τον κλάδο, τους συναδέλφους που κάνουν την ίδια δουλειά στους ΟΤΑ και τους βγάζουν από τα ΒΑΕ, με όλους τους εργαζόμενους στον αγώνα.

Μην τους πιστεύεις, γιατί οι μεταρρυθμίσεις που σου υπόσχονται είναι μεταρρυθμίσεις που παραχωρούν την ασφάλιση στα νύχια των αρπακτικών!

Μην τους πιστεύεις όσο και αν προσπαθούν να σε «πείσουν» για την αναγκαιότητα των βάρβαρων αντιασφαλιστικών μέτρων.

Τα ίδια έλεγαν όλοι τους. Αναλογίσου τι έλεγαν με τους αντιασφαλιστικούς νόμους το 1992.
Όταν ανέβαζαν τα 4050 στα 4500 ένσημα.

Όταν από τα 58 μας πήγαν το όριο ηλικίας για σύνταξη στα 60. Τι έλεγαν ο Σιούφας, ο Ρέπας, η Πετραλιά, κ.ά, κ.ά.

Σκέψου μόνο πως με το νέο σύστημα Ασφάλισης που προετοιμάζουν, θα είναι καθορισμένα τα ποσά που θα πληρώνουμε, αλλά δεν θα γνωρίζουμε τι σύνταξη και παροχές θα έχουμε!!

Συνάδελφοι,

ΣΤΙΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ.

Δεν είναι μία ακόμα απεργία.

Αυτή τη φορά να βουλιάξουμε τους δρόμους από την διαμαρτυρία μας, αφού πρώτα νεκρώσουμε κάθε μικρό γιαπί, εργοτάξιο, νταμάρι, όλους τους χώρους δουλειάς. Να πνίξουμε τα σχέδιά τους στο εκ προμελέτης έγκλημα να διαλύσουν ότι απόμεινε από την κοινωνική ασφάλιση.

Δεν κάνουμε πίσω. Ζητάμε την ανάκτηση των απωλειών μας στα χρόνια της κρίσης. Να επιστραφούν όλα τα αποθεματικά που λεηλατήθηκαν μέχρι σήμερα.

Ο δρόμος που μας ζητάνε να ακολουθήσουμε είναι δρόμος που ενισχύει τους μεγαλοκατασκευαστές, τα μονοπώλια και η εφαρμογή των νέων μέτρων προς το δικό τους συμφέρον είναι.

Αυτόν τον δρόμο εμείς τον απορρίπτουμε, τον αντιπαλεύουμε.
Ο δικός μας δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα, της κοινωνικής συμμαχίας.
Για να αλλάξουμε το σημερινό αρνητικό συσχετισμό.
Να σπάσουμε τις αλυσίδες της εκμετάλλευσης.
Αγωνιζόμαστε για να ανοίξουμε το δρόμο για να έχουμε την ανάπτυξη που μοναδικό κίνητρο θα έχει την ικανοποίηση των δικών μας σύγχρονων αναγκών.

Μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω, αρκεί να το πιστέψουμε.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 10.30 πμ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2015 

Τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του στους σεισμόπληκτους της Λευκάδας και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, εκφράζει η Ένωση Οικοδόμων Αιτωλοακαρνανίας.
Σε ανακοίνωσή της, σημειώνει:
«Κάθε φορά που χτυπάει ο Εγκέλαδος ή έχουμε πλημμύρες στις διάφορες περιοχές της χώρας, ανεξάρτητα από το μέγεθος των ζημιών και δυστυχώς με απώλειες πολλές φορές ζωών, έρχεται στην επιφάνεια η αδιαφορία της πολιτείας για μέτρα αντισεισμικής θωράκισης και αντιπλημμυρικής προστασίας της χώρας.
Η Ομοσπονδία Οικοδόμων χρόνια τώρα έχει επεξεργασμένη πρόταση για ενιαίο κατασκευαστικό φορέα στον κλάδο των κατασκευών από τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη, τη συντήρηση και ιδιαίτερα για μέτρα που θα συμβάλουν στην πρόληψη των επιπτώσεων από τα φαινόμενα της φύσης σεισμούς, πλημμύρες κ.λπ.
Καλούμε άμεσα την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς να πάρουν α) μέτρα για την προστασία των πληγέντων και β) για την εξέταση όλων των δημοσίων κτιρίων σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στην περιοχή της Λευκάδας, και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομού Αιτωλ/νίας να εξετάσουν, όχι μόνο τα σχολεία που έχουν υποστεί ζημιές, αλλά όλα τα δημόσια κτίρια.
Καλούμε τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα, συσπειρωμένοι στα ταξικά σωματεία στο ΠΑΜΕ, να δυναμώσουν τον αγώνα τους για τη διεκδίκηση τέτοιων μέτρων που, εκτός από την πρόληψη και τον περιορισμό των επιπτώσεων των φυσικών φαινομένων, θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις, για να μπορέσουν οι συνάδελφοι του κλάδου να βρουν μεροκάματο και να περιοριστεί η ανεργία.

Φυσικά, για να παρθούν τέτοια μέτρα, για κάλυψη των αναγκών συνολικά της κοινωνίας, απαιτούνται και ανάλογες πολιτικές που μέχρι τώρα όλες οι κυβερνήσεις δεν έχουν στον προσανατολισμό τους να εφαρμόσουν, γιατί στηρίζουν το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που μόνο σκοπό έχει το κέρδος. Ο κοινός αγώνας της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων μπορεί να ανοίξει το δρόμο ο πλούτος που παράγεται να αξιοποιείται για τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας». 

Κινητοποίηση την Τετάρτη 25 Νοέμβρη στις 5 μ.μ. στην πλ. Ομονοίας ενάντια στη διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης και στην κατάργηση των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων διοργανώνουν Σωματεία και Συνδικάτα, όπως αποφασίστηκε και στη σύσκεψη που πραγματοποίησαν την Τετάρτη 18 Νοέμβρη.
Σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας σημειώνει:
«Συνάδελφοι,
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με το νέο αντιασφαλιστικό νόμο που ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή, χτυπάει ό,τι απέμεινε όρθιο στην Κοινωνική Ασφάλιση. Ταυτόχρονα σχεδιάζει τον αποχαρακτηρισμό ειδικοτήτων και επαγγελμάτων από το καθεστώς των ΒΑΕ.
Ψάχνουν να βρουν τον τρόπο και το χρόνο να αυξήσουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Ήδη έχουν προχωρήσει στη μείωση των συντάξεων με το νέο τρόπο υπολογισμού τους, στην περικοπή παροχών Υγείας - Πρόνοιας, έχουν δυσκολέψει την έκδοση αποφάσεων για αναπηρικές συντάξεις. Τα νέα μέτρα θα κλιμακώσουν την επίθεση, ανοίγουν την όρεξη της εργοδοσίας για νέες απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές αποκαλύπτονται στην πρόσφατη συμφωνία της κυβέρνησης μαζί με τα άλλα κοράκια στο Γιούρογκρουπ για χτύπημα των ΒΑΕ και την αύξηση των ελάχιστων ενσήμων που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος που είναι σήμερα στα 4.500 ένσημα.
Λέμε φτάνει πια.
Η ζωή μας και η υγεία μας δεν μπαίνει στα παζάρια.
Προαπαιτούμενο για να βάλουμε φρένο στην κατεδάφιση από ό,τι έχει απομείνει στην Κοινωνική Ασφάλιση είναι η οργάνωση και οι ταξικοί αγώνες.
Να προστατεύσουμε τη ζωή μας, να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας.
Οργάνωση σε κάθε τόπο δουλειάς, στο Συνδικάτο, στις γειτονιές και αγώνας προτάσσοντας τις δικές μας ανάγκες έως ότου απαλλαγούμε από αυτούς που μας κλέβουν τον ιδρώτα που εμείς παράγουμε.
Παίρνουμε όλοι μέρος στην κινητοποίηση που διοργανώνει το Συνδικάτο μας μαζί με άλλα σωματεία και συνδικάτα την Τετάρτη 25 Νοέμβρη στις 5 μ.μ. στην πλ. Ομονοίας για να διεκδικήσουμε:

  • Κάτω τα χέρια από τα ΒΑΕ - Κάτω τα χέρια από την Κοινωνική Ασφάλιση.
  • Μέτρα για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία.
  • Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
  • Κοινωνική Ασφάλιση σύμφωνα με τις ανάγκες μας».

Συγκέντρωση αυτή την ώρα του ΠΑΜΕ έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης όπου έφθασαν οι πρώτοι 10 από τους 28 συνολικά συλληφθέντες από το εργοστάσιο Ζούρα.
Οι συγκεντρωμένοι εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους συλληφθέντες αλλά και την καταδίκη τους στην πολιτική καταστολής και διώξεων φωνάζουν συνθήματα: «Με ρόπαλα και ΜΑΤ χτυπάτε τους εργάτες, και στα αφεντικά κάνετε τις πλάτες», «Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η πάλη θα τη σπάσει» και «Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη». Στο χώρο της συγκέντρωσης προσέρχονται συνεχώς εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους και αντιπροσωπείες σωματείων που εκφράζουν τη συμπαράστασή τους. 
Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα αστυνομικές δυνάμεις, παρουσία Πταισματοδίκη, προσήγαγαν 28 απεργούς που περιφρουρούσαν την απεργία, αλλά και μέλη και στελέχη του ΠΑΜΕ, που βρίσκονταν στο πλευρό τους.
Το χρονικό της σχεδιασμένης επέμβασης των αστυνομικών δυνάμεων
Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε μαζική, σχεδιασμένη επέμβαση μονάδων της ΟΠΚΕ και των ΜΑΤ, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Χάρμα» συμφερόντων «Ζούρα», μετά από καταγγελία της εργοδοσίας, που με κάθε τρόπο προσπαθεί να κάμψει τον απεργιακό αγώνα των εργαζομένων στο σύνολο των επιχειρήσεών της.
Οι αστυνομικές δυνάμεις, παρουσία Πταισματοδίκη, προσήγαγαν τους 28 απεργούς που περιφρουρούσαν την απεργία, αλλά και μέλη και στελέχη του ΠΑΜΕ, που βρίσκονταν στο πλευρό τους, συμπεριλαμβανομένων 4 μελών της διοίκησης του Κλαδικού Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας.
Στους προσαχθέντες είναι ο Λεωνίδας Στολτίδης γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και μέλος της ΕΕ του ΠΑΜΕ, ο Μανώλης Καραντούσας πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τροφίμων Ποτών, ο Γιάννης Τζαβάρας πρόεδρος του Πανελλαδικού επιχειρησιακού σωματείου στον όμιλο καθώς επίσης εργαζόμενοι και εργαζόμενες από το εργοστάσιο της Χαλκίδας, που βρέθηκαν στο εργοστάσιο για να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία. 
Οι απεργοί και τα μέλη του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα Νέας Ιωνίας, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης και μετά τη μήνυση του διευθυντή της εταιρείας, οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες είναι για παράνομη βία και διατάραξη εργασιακής ειρήνης. 
Από την πλευρά τους πάντως και οι συλληφθέντες κατέθεσαν μήνυση για παρεμπόδιση συνδικαλιστικής δράσης και απειλή κατά της ζωής σε βάρος στελεχών της εργοδοσίας. 
Στο πλευρό τους βρίσκεται αντιπροσωπεία της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Γραμματέα της και μέλος της Γραμματείας της ΚΕ του Κόμματος, Ζήση Λυμπερίδη, αλλά και ο βουλευτής του ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συλληφθεί ένας εκ των φερόμενων ιδιοκτητών, ο Γιάννης Ζούρας. 
Συμπαράσταση σωματείων και φορέων στους διωκόμενους απεργούς και συνδικαλιστές
Τη συμπαράστασή τους στους διωκόμενους απεργούς εργαζόμενους του ομίλου «Ζούρα» εκφράζουν πλήθος σωματείων και φορέων της Θεσσαλονίκης.  
Συγκεκριμένα, τη στήριξή τους εκφράζουν η Γραμματεία ΠΑΣΕΒΕ Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος μικρών και αυτοαπασχολούμενων εμπόρων, η Επιτροπή Αγώνα Ταξί της ΠΑΣΕΒΕ Θεσσαλονίκης, το Σωματείο Χημικής Βιομηχανίας, Γραφικών Τεχνών Τύπου και Χάρτου, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσσαλονίκης, το Σωματείο Ιματισμού - Δέρματος, το Σωματείο Ενέργειας Κεντρικής Βιομηχανίας, το Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην εταιρεία «Αρβανιτίδης» και η Ένωση Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, που αυτή την ώρα διοργανώνει συγκέντρωση στο «Καρφούρ», στο εμπορικό κέντρο «Μακεδονία», ενάντια στις νέες μειώσεις μισθών.
Επίσης, το Συνδικάτο Οικοδόμων, Σωματείο εργαζομένων στο Θεαγένειο Νοσοκομείο, η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων εμφιαλωμένων ποτών βορείου Ελλάδας, το Σωματείο εργαζομένων στην επιχείρηση «Μαλαματίνα», το Σωματείο εργαζομένων στην «Κόκα - Κόλα» Θεσσαλονίκης, η ΠΟΕΕΠ, το Σωματείο Ιδιωτικών υπαλλήλων, το Σωματείο Εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία Κεντρικής Μακεδονίας, το Σωματείο Εργαζομένων στην καθαριότητα και στη φύλαξη Κεντρικής Μακεδονίας, το Σωματείο εργαζομένων στην κατεργασία ξύλου, η Γραμματεία Μετάλλου Θεσσαλονίκης του ΠΑΜΕ, η Γ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, το κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικών κλινικών. 
Η Ενωση Ηλεκτροτεχνιτών βοηθών ανελκυστήρων Βορείου Ελλάδας, η συντονιστική επιτροπή αγώνα Συνταξιουχικών οργανώσεων Θεσσαλονίκης, ο Πανελλήνιος Σύλλογος φυσιοθεραπευτών Θεσσαλονίκης, το Σωματείο εργαζομένων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, το σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, η Α' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και το Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ).
Επίσης, η Ενωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, το Σωματείο Εργαζομένων στην Κόκα-Κόλα Βόλου που είναι σε απεργία, το Σωματείο Εργαζομένων στο Ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης.
Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ
«To ΠΑΜΕ καταγγέλλει στην εργατική τάξη της χώρας, την εργοδοσία της επιχείρησης «Ζούρα» και την κυβέρνησή της, για To ΠΑΜΕ καταγγέλλει στην εργατική τάξη της χώρας, την εργοδοσία της επιχείρησης «Ζούρα»και την κυβέρνηση της, για το όργιο τρομοκρατίας και συλλήψεων απεργών-εργατών και συνδικαλιστών που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στο εργοστάσιο Χάρμα, στη Θεσσαλονίκη.
Με οργανωμένη και μαζική επέμβαση μονάδων καταστολής, παρουσία Πταισματοδίκη, προσήγαγαν 28 απεργούς που περιφρουρούσαν την απεργία καθώς επίσης και εργαζόμενους από το εργοστάσιο της Χαλκίδας, που βρέθηκαν στο εργοστάσιο για να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους.
Στους συλληφθέντες βρίσκονται επίσης, μέλη και στελέχη του ΠΑΜΕ, που βρίσκονταν στο πλευρό τους, συμπεριλαμβανομένων 4 μελών της διοίκησης του Κλαδικού Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι εργαζόμενοι, που διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους, επί μήνες αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση ως εγκληματίες, βρίσκονται ως τώρα στη σήμανση για δακτυλικά αποτυπώματα, την ίδια στιγμή που η εργοδοσία που τους αφήνει απλήρωτους, τους τρομοκρατεί και τους απολύει, όχι μόνο κυκλοφορεί ελεύθερη και ανενόχλητη αλλά δίνει εντολές για συλλήψεις.
Αυτό είναι το σύστημα της εκμετάλλευσης που πρέπει να γκρεμίσουμε! Μισή ζωή, απληρωσιά, ανεργία, δουλειά χωρίς δικαιώματα και όταν οι εργαζόμενοι τολμήσουν να σηκώσουν κεφάλι ενάντια στην αδικία, να αντιμετωπίζουν την κρατική καταστολή και την ταξική δικαιοσύνη.
Καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους απεργούς εργάτες των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων συμφερόντων "Ζούρα", να καταδικάσουν τη νέα προσπάθεια εκφοβισμού και καθυπόταξης των εργαζόμενων, την κρατική καταστολή, την ένταση της εργοδοτικής τρομοκρατίας.
Καλούμε τους εργαζόμενους να οργανωθούν τώρα στα σωματεία τους. Μόνο η δική μας οργάνωση και αγώνας μπορούν να απαντήσουν στον κλιμακούμενο αυταρχισμό, στα νέα και παλιά αντεργατικά μέτρα, να δυναμώσουν τις γραμμές μας, να γίνει πράξη το σύνθημα "χωρίς εσένα γρανάζι δε γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά"».
Ψήφισμα αλληλεγγύης από Σωματεία διαφόρων πόλεων
Την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των εργαζομένων στον όμιλο «Ζούρα» εκφράζουν με ψήφισμά τουςσωματεία διαφόρων πόλεων της χώρας καταδικάζοντας παράλληλα τη στάση της εργοδοσίας που επιστρατεύει διάφορες μεθόδους για να σπάσει τον αγώνα τους. 
Παρατίθεται το ψήφισμα:
«Τα σωματεία που υπογράφουμε το παρακάτω ψήφισμα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων του Ομίλου Ζούρα, που εδώ και 6 ημέρες με 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους και καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Η εργοδοσία προκειμένου να σπάσει τον αγώνα των εργαζομένων επιστρατεύει διάφορες μεθόδους. Από μπράβους με όπλα μέχρι την «εξαγορά» εργαζομένων, προκειμένου να σπάσει η Απεργία.
Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση που όχι μόνο κάνει τα στραβά μάτια στην παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων, στις μαφιόζικες μεθόδους που χρησιμοποιεί ο επιχειρηματίας, αλλά επιστρατεύει τους κατασταλτικούς μηχανισμούς προκειμένου να κάμψει το αγωνιστικό φρόνιμα των εργαζομένων, υπηρετώντας τα συμφέροντα του επιχειρηματία.
Καταδικάζουμε την επέμβαση των ΜΑΤ και τις 26 συλλήψεις εργαζομένων απεργών, που έγινε το Σάββατο 21 Νοέμβρη σε μονάδα του ομίλου στην Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες τον πρόεδρο του επιχειρησιακού σωματείου στον Όμιλο Ζούρα, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος- Τροφίμων - Ποτών και τον γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και μέλος της ΕΕ του ΠΑΜΕ.
Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων και την άμεση ικανοποίηση όλων των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων στον Όμιλο Ζούρα.
Η όξυνση της αντεργατικής επίθεσης από Κυβέρνηση και Εργοδότες θα φέρει νέο κύμα συνδικαλιστικών διώξεων, νέα επίθεση στο δικαίωμα στην Απεργία.
Δυναμώνουμε την ταξική αλληλεγγύη, την οργάνωση στα συνδικάτα, τη συλλογική δράση κόντρα σε επιχειρηματικούς ομίλους, εφοπλιστές, τραπεζίτες και τις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν, για να σπάσει η τρομοκρατία!
Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, των εργατών η πάλη θα την σπάσει».  
Τα σωματεία που υπογράφουν:
1. Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων & Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν.Καβάλας
2. Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν.Καβάλας
3. Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ξάνθης
4. Ιδιωτικών Υπαλλήλων & Εμποροϋπαλλήλων Ν.Ξάνθης
5. Τουριστικών Επαγγελμάτων Ν.Έβρου
6. Ιδιωτικών Υπαλλήλων & Εμποροϋπαλλήλων περιοχής Αλεξανδρούπολης-Φερών-Σουφλίου η «ΕΝΟΤΗΤΑ».
7. Οικοδόμων Αλεξανδρούπολης.
8. Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Θράκης.
9. Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομοτηνής
10.Ιδιωτικών Υπαλλήλων & Εμποροϋπαλλήλων Ν. Δράμας

Την ίδια ώρα που ανοίγει το δρόμο για να χάσουν τα σπίτια τους χιλιάδες χρεωμένες λαϊκές οικογένειες, με πλειστηριασμούς ή με όποιο άλλο μέσο κρίνουν σε κάθε φάση πρόσφορο οι τράπεζες, η κυβέρνηση... «πανηγυρίζει» γιατί «προστατεύει», λέει, τα σπίτια «των χαμηλών και των μεσαίων εισοδημάτων»!
Ποια είναι η πραγματικότητα; Την ώρα που η συγκυβέρνηση κλιμακώνει τη συνολικότερη αντιλαϊκή επίθεση για λογαριασμό της καπιταλιστικής ανάκαμψης, έρχεται με το νέο πολυνομοσχέδιο να βάλει οριστική ταφόπλακα στην αναστολή πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία των λαϊκών νοικοκυριών, να πετσοκόψει κι άλλο ακόμα και αυτούς τους ανεπαρκέστατους περιορισμούς που υπήρχαν στο λεγόμενο «νόμο Κατσέλη», ενάντια στους πλειστηριασμούς λαϊκών σπιτιών.
Το πολυνομοσχέδιο, που ψηφίζεται σήμερα με διαδικασίες «fast track» στη Βουλή, είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των τραπεζών και συνολικότερα του κεφαλαίου. Πάνω στις πλάτες των χρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών, διευκολύνει τις τράπεζες να διαχειριστούν με πιο λυμένα τα χέρια τους τα «κόκκινα» δάνεια που έχουν συσσωρεύσει, ενώ για το αμέσως επόμενο διάστημα παραπέμπεται το τι ρόλο θα έχουν και σε αυτήν την «αγορά» τα λεγόμενα «distress funds», τα «επενδυτικά» αρπακτικά που έχουν μυριστεί «ψητό» για τα κέρδη τους...
Οι σωρευτικές προϋποθέσεις που θέτει το πολυνομοσχέδιο για την ένταξη στο καθεστώς «μερικής» ή «αυξημένης προστασίας» της πρώτης κατοικίας (προϋποθέσεις περιουσιακές, εισοδηματικές, αλλά και το αν ... «ο οφειλέτης υπήρξε συνεργάσιμος», από την πρώτη στιγμή που «κοκκίνισε» το δάνειό του, με τις τράπεζες που τον κυνηγούσαν να το αποπληρώσει!), σε συνδυασμό με την περιορισμένη διάρκεια της όποιας ρύθμισης (3 χρόνια, λες και μετά τα τσακισμένα εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά θα μπορέσουν ξαφνικά να αποπληρώνουν τα δάνειά τους!), δείχνουν ποια είναι ακριβώς η «προστασία» για την οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση...
Πολύ περισσότερο, το ίδιο το κείμενο του πολυνομοσχεδίου αποτυπώνει ανάγλυφα ότι ο μόνος που «προστατεύεται» - και μάλιστα με πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας - είναι τα συμφέροντα των τραπεζών:
-- «Ειδική μέριμνα», λέει η αιτιολογική έκθεση, «λαμβάνεται ώστε να μη βλάπτονται τα συμφέροντα των πιστωτών (σ.σ. των τραπεζών)», καθώς ορίζεται ότι οι τράπεζες θα ρυθμίζουν την οφειλή με μίνιμουμ ποσό τα όσα θα έπαιρναν από τον πλειστηριασμό κι από κει και πέρα θα κυνηγάνε τι θα μαζέψουν παραπάνω...
-- Για να σιγουρέψει το πράγμα, μάλιστα, στο σχετικό άρθρο προβλέπεται ότι ακόμα και αν... καταφέρει κανένας οφειλέτης να πουλήσει το σπίτι του σε τιμή που «υπερβαίνει το ποσό το οποίο θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης (...) τότε το ήμισυ της διαφοράς κατανέμεται στους πιστωτές»!
-- Για κάθε σχέδιο ρύθμισης προσδιορίζονται οι μηνιαίες δόσεις, με βάση «τον προσδιορισμό της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη». Για να ενταθούν, μάλιστα, οι εκβιασμοί στα χρεωμένα νοικοκυριά, ορίζεται ότι αν δεν καταφέρουν να πληρώσουν τρεις δόσεις, χάνουν τη ρύθμιση...
-- Ακόμα και για τα πιο οικονομικά ανήμπορα νοικοκυριά, που ζουν κάτω και από τα όρια της επίσημης φτώχειας, ορίζονται μηνιαίες δόσεις, τις οποίες μάλιστα οι τράπεζες θα εισπράττουν βρέξει - χιονίσει, με την εγγύηση του κράτους, το οποίο θα «συνεισφέρει» για τις δόσεις αυτών των νοικοκυριών, που όσα και να έκοβαν από τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες τους, πάλι δε θα μπορούσαν να πληρώνουν στις τράπεζες.
Ποιον προστατεύουν όλα τα παραπάνω; Τις χρεωμένες λαϊκές οικογένειες; `Η τις τράπεζες;
Να λείπει το δούλεμα, λοιπόν! Το νομοσχέδιο λύνει τα χέρια των τραπεζών να προχωρούν σε εκείνους τους πλειστηριασμούς που αυτές επιλέγουν (είτε για λόγους «παραδειγματισμού», για να εντείνουν τους εκβιασμούς στα χρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά, είτε για τη συγκέντρωση γης και ακινήτων σε περιοχές που το κεφάλαιο βλέπει «ψητό»), αλλά και στην προώθηση άλλων «τραπεζικών προϊόντων» (π.χ. μεταβίβαση κυριότητας σπιτιού στην τράπεζα, με τον ιδιοκτήτη να μετατρέπεται σε ενοικιαστή), που οδηγούν στα ίδια αντιλαϊκά αποτελέσματα.
 

Κόντρα σε αυτή τη νέα επίθεση, η απάντησή μας θα είναι η ένταση της επαγρύπνησης, για να μην περάσουν οι εκβιασμοί, για να μην ξεσπιτωθεί καμιά λαϊκή οικογένεια!

Την πλήρη στήριξή του, στους σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ που πασχίζουν να μορφωθούν, ενώ τα ΙΕΚ είναι ακόμα κλειστά, εκφράζει το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας.
Σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει:
«Μέσα στα πλαίσια της συνολικότερης κρίσης και της κατάστασης, που βιώνουμε εμείς και τα λαϊκά νοικοκυριά, με τη φτώχεια και την ανεργία να καλπάζουν στον κλάδο των κατασκευών, με τους νέους συναδέλφους μας να μην έχουν μεροκάματο και κανένα δικαίωμα, η κυβέρνηση δίνει εκατομμύρια στις τράπεζες και τα κόβει και από την Παιδεία στην οποία δίνει ψίχουλα.
Είναι κοροϊδία για μας και τις οικογένειές μας να ερχόμαστε αντιμέτωποι με όλα αυτά τα προβλήματα, και τα παιδιά μας να πασχίζουν να μορφωθούν, και να είναι κλειστά μέσα Νοέμβρη τα δημόσια ΙΕΚ.
Το μόνο που νοιάζει την κυβέρνηση και τους κεφαλαιοκράτες είναι τα παιδιά μας να δουλεύουν τσάμπα στις πρακτικές τους, χωρίς δικαιώματα, με σκυμμένο το κεφάλι για να κερδίζουν παραπάνω χρήματα αυτοί, από τον κόπο των νέων σπουδαστών.
Εκεί θα μας βρουν αντιμέτωπους στο πλευρό των σπουδαστών.
Το συνδικάτο εκφράζει την πλήρη στήριξή του στους σπουδαστές και στα δικαιώματά τους, αιτήματα που μας αφορούν, σαν γονείς και εργαζόμενους, και έχουν πέρα για πέρα την υιοθέτησή μας, όπως:
- Άμεση έναρξη του εξαμήνου.
- Καμιά απουσία σε εργαζόμενους σπουδαστές, σε περίπτωση αναπληρώσεων, τις ώρες που εργάζονται.
- Κατάργηση της εγκυκλίου για την υποχρεωτική δωρεάν πρακτική. Δε δουλεύουμε τσάμπα! Πρακτική άσκηση ενταγμένη οργανικά στη μάθηση, Ασφάλιση και πλήρεις αποδοχές με βάση το κατώτερο μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη.
- Ούτε ένα ευρώ από τη τσέπη μας για αναλώσιμα, βιβλία.
- Γενναία αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για αναβάθμιση των σπουδών.

- Πάσο για δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς».

Σύσκεψη, με στόχο την πλατύτερη δυνατή συσπείρωση στους αγώνες για την Κοινωνική Ασφάλιση, με αιχμή την υπεράσπιση και διεύρυνση του θεσμού των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας την Τετάρτη 18 Νοέμβρη το απόγευμα, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Οικοδόμων  και του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας.

Στη σύσκεψη πήραν μέρος και τοποθετήθηκαν συνδικαλιστές και εργαζόμενοι από κλάδους που απασχολούν εργαζόμενους στα ΒΑΕ, όπως Οικοδόμοι, Μισθωτοί Τεχνικοί, εργαζόμενοι σε ΟΤΑ, Τρόφιμα - Ποτά, Μέταλλο, Φάρμακο, Χημική Βιομηχανία, Επισιτισμό - Τουρισμό, Υγεία, Ελαιουργοσαπουνοποιία, Οδηγοί, Καθαρίστριες, Λιθογράφοι, εργαζόμενοι στην κατασκευή του Μετρό, Ναυπηγοξυλουργοί και Ηλεκτροτεχνίτες.
Στην σύσκεψη μίλησαν ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, ο Σπύρος Κωνσταντάς, πρόεδρος του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής, ο Κώστας Μυτιληνού από το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, ο Σωτήρης Αγγελόπουλος από το Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας, ο Στάθης Σταθόπουλος, από το κλαδικό Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής, η Όλγα Σιάντου από το χώρο της Υγείας, η Σοφία - Άννα Λούβρου και οΛευτέρης Αδαμάκης από το Σωματείο Μισθωτών - Τεχνικών.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν οι εξής άμεσες πρωτοβουλίες: Τη Δευτέρα 23 Νοέμβρη θα γίνουν παρεμβάσεις για τα ΒΑΕ σε κλάδους και χώρους δουλειάς απ' όλα τα σωματεία που συμμετείχαν στη σύσκεψη. Την Τετάρτη 25 Νοέμβρη θα γίνει μαζική κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας. Παράλληλα, θα βγει κοινή ανακοίνωση από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που πήραν μέρος στη σύσκεψη, οι οποίες ανέλαβαν επίσης να εξειδικεύσουν κατά κλάδο τις θέσεις και το πλαίσιο πάλης για τα ΒΑΕ.
Τέλος, μπροστά στην κατάθεση του νόμου για την Κοινωνική Ασφάλιση στα τέλη Νοέμβρη, τα σωματεία ετοιμάζονται να δώσουν ενιαία απάντηση, κλιμακώνοντας με νέα πανεργατική απεργία όταν έρθει το σχετικό νομοσχέδιο. Σ' αυτή την κατεύθυνση και για να υπηρετηθεί καλύτερα ο στόχος της κλιμάκωσης του αγώνα με επίκεντρο την Κοινωνική Ασφάλιση και τα ΒΑΕ, αποφασίστηκε να παρθούν πρωτοβουλίες ενημέρωσης και παρέμβασης κατά κλάδο, να συνεδριάσουν τα ΔΣ με θέμα την Κοινωνική Ασφάλιση και την ιδιαίτερη πλευρά που αφορά τα ΒΑΕ.
Αδιαπραγμάτευτος ο θεσμός των ΒΑΕ
Στην εισηγητική του τοποθέτηση, ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, σημείωσε ανάμεσα σε άλλα: «Ο προσανατολισμός του συνδικαλιστικού κινήματος για την οργάνωση της πάλης και οργάνωση πρώτα και κύρια στο χώρο δουλειάς απαντάει στο ερώτημα "πώς να αντιμετωπίσουμε την επίθεση, αλλά και να περάσουμε στην αντεπίθεση" με επίκεντρο τις αυξημένες ανάγκες μας και με τη γνώση ότι από τις πλάτες μας περνάει όλος ο πλούτος που βάζουν στις τσέπες οι μεγαλοεπιχειρηματίες.
Ο θεσμός των ΒΑΕ είναι συνδεδεμένος με τη συνταξιοδότηση, με μειωμένα χρόνια δουλειάς, με μειωμένα όρια συνταξιοδότησης. Ανταποκρίνεται αυτός ο θεσμός στην πρόωρη φθορά της υγείας των εργαζομένων σε μια σειρά ειδικότητες, επαγγέλματα και κλάδους; Ένας απλός τρόπος να το διακρίνουμε, είναι να δούμε τους συναδέλφους μας στις Κατασκευές, το Μέταλλο, τις βαριές βιομηχανίες, που δείχνουν 60άρηδες, ενώ είναι 45 ή 50 χρόνων.
Ο θεσμός των ΒΑΕ που προβλέπει σύνταξη κατά 5 χρόνια νωρίτερα, αναγνωρίζει ότι σε αυτούς τους χώρους και επαγγέλματα οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε ιδιαίτερα βαριές, ανθυγιεινές και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, που οδηγούν σε γρήγορη και πολλαπλάσια επιβάρυνση της υγείας τους και γι' αυτό υπάρχει ανάγκη να συνταξιοδοτηθούν - απομακρυνθούν από αυτές τις συνθήκες νωρίτερα, συγκριτικά με άλλα επαγγέλματα.
Το κύριο που πρέπει να υπογραμμίσουμε για το θεσμό των ΒΑΕ είναι ο προληπτικός τους χαρακτήρας. Δεν είναι ανταπόδοση για να δεχτούμε τη φθορά της υγείας μας.
Ταυτόχρονα, με το θεσμό των ΒΑΕ, απαιτούμε όλα τα μέτρα για να μη φθείρεται η υγεία μας και μέσα σ' αυτά είναι η συνταξιοδότηση κατά 5 χρόνια νωρίτερα, ώστε να μειώνεται ο χρόνος έκθεσης στο επικίνδυνο, βαρύ, ανθυγιεινό επαγγελματικό περιβάλλον, να περιορίζεται ο αυξημένος κίνδυνος για εργατικά ατυχήματα. Εξυπακούεται ότι διεκδικούμε την κατάργηση των αντεργατικών νόμων που ήδη μας φόρτωσαν δύο επιπλέον χρόνια στην πλάτη.
Το ξήλωμα βρίσκεται σε εξέλιξη
Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι οι εργαζόμενοι στα ΒΑΕ θα εξαιρεθούν από τις αντιασφαλιστικές αλλαγές που ψηφίστηκαν και όσες δρομολογούνται, η αλήθεια είναι διαφορετική: Πρώτον, όπως όλοι οι εργαζόμενοι έτσι και οι εργαζόμενοι στα ΒΑΕ, όταν θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, θα λάβουν μικρότερες συντάξεις με βάση τους νόμους που ψηφίστηκαν και συνεχώς θα βρίσκονται μπροστά στον κίνδυνο νέων μειώσεων, λόγω της κατάστασης των ασφαλιστικών ταμείων.
Δεύτερον, μόλις πρόσφατα αποκαλύφθηκε δημόσια η συμφωνία της κυβέρνησης στη συνεδρίαση του Γιούρογκρουπ για αποχαρακτηρισμό των ΒΑΕ με αφετηρία τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ, αλλά και την αύξηση των ελάχιστων ενσήμων για τη θεμελίωση πλήρους σύνταξης που σήμερα είναι 4.500.
Η αύξηση των ελάχιστων ενσήμων, σε συνδυασμό με την ανεργία, οδηγεί στην αδυναμία θεμελίωσης πλήρους σύνταξης. Ακόμα κι αν δεν αποχαρακτηριστούν τα ΒΑΕ με συνέπεια την αύξηση των ορίων, η σχεδιαζόμενη αύξηση των ελάχιστων ενσήμων θα αποδώσει στο δικαιούχο μόνο το αναλογικό κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι (εθνική σύνταξη) θα το λάβει στα 67 χρόνια με τον περιορισμό των κριτηρίων.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στα ΒΑΕ σε περίοδο μεγάλης ανεργίας θα αναγκάζονται να αναζητούν εργασία μέχρι να συμπληρώσουν προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης. Έτσι θα είναι πιο ευάλωτοι στην εργοδοτική πίεση για ακόμη χαμηλότερα μεροκάματα σε συνθήκες εντατικοποίησης της δουλειάς, θα ρισκάρουν τη ζωή τους απέναντι στον επαγγελματικό κίνδυνο, την έλλειψη μέτρων ασφαλείας, για να μπορούν να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους.
Εξοντωτικές συνέπειες για τους εργαζόμενους
Αυτά έχουν συμφωνηθεί και η κυβέρνηση ψάχνει τον τρόπο και τον κατάλληλο χρόνο για να τα προωθήσει. Οι συνέπειες από το χτύπημα των ΒΑΕ αφορούν χιλιάδες εργαζόμενους, αλλά και συναδέλφους που τώρα βρίσκονται στην ανεργία.
Ο αποχαρακτηρισμός επαγγελμάτων και ειδικοτήτων σημαίνει αύξηση των ορίων ηλικίας από 5 έως 7 χρόνια. Ταυτόχρονα, σημαίνει μείωση των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή πρακτικά ωφελούνται άμεσα οι εργοδότες από το επασφάλιστρο των ΒΑΕ, το 10% του ανθυγιεινού επιδόματος. Για τους εργαζόμενους η συνέπεια δεν αφορά μόνο την παράταση του εργασιακού βίου κατά 5-7 χρόνια, αλλά και την επιβάρυνση της υγείας τους με την αύξηση στην έκθεση του επαγγελματικού κινδύνου, την πρώιμη φθορά της υγείας τους.
Ο αποχαρακτηρισμός των ΒΑΕ θα οδηγήσει επίσης σε μεγαλύτερη δυσκολία για χορήγηση αναπηρικών συντάξεων. Σε κλάδους με ΒΑΕ και σε ειδικότητες που υπόκεινται από τα πρώτα χρόνια δουλειά σε σημαντική φθορά της υγείας, στον κίνδυνο ατυχημάτων, το πρόβλημα από μια τέτοια εξέλιξη θα γιγαντωθεί».
Το πλαίσιο πάλης
Υπεράσπιση και διεύρυνση του θεσμού των ΒΑΕ και σε άλλους κλάδους, να επεκταθεί στην αγροτιά και στους ΕΒΕ, άμεση επανένταξη στο θεσμό των κλάδων που εξαιρέθηκαν με την Υπουργική Απόφαση του 2011.
Για τους εργαζόμενους που εργάζονται στα ΒΑΕ, μείωση του χρόνου εργασίας - 6ωρο/5ήμερο/30ωρο και αύξηση των ημερών αδείας, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 50 για τις γυναίκες και 55 για τους άντρες, επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας. Να πληρώνει αποκλειστικά το κράτος και οι εργοδότες τις ασφαλιστικές εισφορές για τα ΒΑΕ.
Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Αποκλειστικά δημόσιο - δωρεάν σύστημα Υγείας - Πρόνοιας και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Υγεία, την Πρόνοια, την Ασφάλιση.
Δημιουργία κρατικού σώματος Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας και δημόσιων υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας και υποστήριξης των διαδικασιών, στο πλαίσιο ενός αποκλειστικά δημόσιου δωρεάν συστήματος Υγείας. Κατάργηση των ιδιωτικών ΕΞΥΠΠ και κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της Υγείας και Ασφάλειας.
Συστηματική ιατρική παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων ανάλογα με τον επαγγελματικό κίνδυνο, με δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και ιδιαίτερη φροντίδα στις εγκύους και γενικότερα στις εργαζόμενες γυναίκες.
Κατοχύρωση της ασφαλιστικής κάλυψης του επαγγελματικού κινδύνου, η οποία είναι ανεξάρτητη από το καθεστώς συνταξιοδότησης του εργαζόμενου. Το ασφάλιστρο να βαραίνει αποκλειστικά τον εργοδότη.
Να παρθεί πίσω η απόφαση για κατάργηση των Τμημάτων της Επιθεώρησης Υγείας και Ασφάλειας σε 7 περιοχές της χώρας. Ριζική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του ΣΕΠΕ.
(Διαβάστε στο συνημμένο ολόκληρη την ομιλία του Γιάννη Τασιούλα στη σύσκεψη για τα ΒΑΕ)
Στην σύσκεψη μίλησε και ο Σπύρος Κωνσταντάς, πρόεδρος του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων: 
«Οι κυβερνήσεις με τη πλήρη στήριξη των δημάρχων υλοποιώντας τη αντεργατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1990 και μετά έχουν βάλει στο στόχαστρο τους την παρά πέρα περικοπή των Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Σήμερα και με αφορμή την οικονομική καπιταλιστική κρίση αυτή η επίθεση επιταχύνεται. Στόχος τους να μειώσουν ακόμα περισσότερο το μισθολογικό κόστος, να αυξήσουν τα όρια ηλικίας και ταυτόχρονα να μειώσουν και τις παροχές που αναλογούν στους εργαζόμενους που είναι ενταγμένοι και στα ΒΑΕ. Τα μέτρα αυτά αποτελούν συστατικό στοιχείο των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, των αντιδραστικών αλλαγών, που έχουν σαν στόχο τη διασφάλιση φθηνότερης εργατικής δύναμης, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της ΕΕ για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων».
(Διαβάστε στο συνημμένο ολόκληρη την ομιλία του Σπύρου Κωνσταντά στην σύσκεψη για τα ΒΑΕ)
 Συνημμένα Αρχεία: 

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.